حدیث

درخواست حذف این مطلب
لا یحمل هذا العلم، الا اهل البصر و الصبر
در زندگی تغییر رویه ایجاد میشود و مجبوری که تغییر کنی! یا الله، شروعش پایان وبلاگ نویسی است. میروم درس بخوانم.
بی ربط نوشت: من مقصر نبودم! حداقل تنها مقصر نبودم، صاف و ساده آمدم، اما تحقیرم د، فراموش نکن و منصفانه قضاوت کن. این تصمیم من نبود!